Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2010

..."Κανεὶς δὲ θ᾿ ἀγγίξει τὴν ἔκταση τῆς στοργῆς καὶ τῆς θλίψης μου."Μανόλης ἈναγνωστάκηςΜαρία,
28.11.2010