Κυριακή, 20 Μαΐου 2012

"Guerras contra la memoria..."
"No puede haber presente vivo con pasado muerto. Cuando expulsamos al pasado por la ventana, no tarda en regresar por la puerta principal, disfrazado de las más extrañas maneras. Las guerras contra la memoria son perdidas, al cabo, por quienes las emprenden."


Δεν μπορεί να υπάρχει παρόν ζωντανό με παρελθόν νεκρό. Όταν διώχνουμε το παρελθόν από το παράθυρο, δεν αργεί να επιστρέψει από την κεντρική πόρτα, μεταμφιεσμένο με τους πιο περίεργους τρόπους. Οι πόλεμοι εναντίον της μνήμης είναι χαμένοι, τελικά, γι αυτούς που τους επιχειρούν. Carlos FuentesM.

20.05.2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: