Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

ΕΡΩΣ...

«οὐ τό ἐρᾶν νόσος ἀλλὰ τό μή ἐρᾶν.

Εἰ γάρ ἐκ τοῦ ὁρᾶν τό ἐρᾶν, τυφλοί οἱ μή ἐρῶντες.»Μαρία,
14.04.2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: