Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2009

Barcelona: Μέρος Ι. : Λείπεις.

Η λύπη

Της λύπης


Λ ε ί π ε ι ς


Γιάννης ΤόλιαςΜαρία,
7.10.2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: